.
Game Design Document là gì?

Game Design Document là gì?

GDD sẽ được tạo và thay đổi, cập nhập bở nhóm phát triển dự án. Lưu ý ở đây là không phải chỉ có mỗi Game Designer viết GDD mà đây sẽ là thành quả của sự hợp tác giữa Artist, Programmer và...
Game Pitch là gì?

Game Pitch là gì?

Nói đơn giản thì mục đích của Game Pitch là để bán game của bạn. Nếu bạn chưa hiểu thì nói phức tạp là: Game pitch là một file giới thiệu gameplay cơ bản và những điểm mạnh của game bạn để t...
Game Element là gì?

Nổi bật Game Element là gì?

Một các đơn giản, game element là những thành phần của game mà ảnh hưởng đến gameplay. Theo định nghĩa này thì:
10 lý do vì sao người chơi không chịu chi tiền

10 lý do vì sao người chơi không chịu chi tiền

Các nhà phát triển nên cung cấp cho người chơi nhiều cách để họ có thể tùy chỉnh gameplay hay nhân vật của mình, điểm này sẽ gia tăng thêm giá trị và sự trung thành cần có.